De activiteiten van uw bedrijf kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij het starten met – of uitbreiden van – online verkoopactiviteiten, of bij een juridische herstructurering. In het laatste geval wordt uw bv bijvoorbeeld in meerdere werk-bv’s gesplitst, met elk een specifieke bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld productie en verkoop). Na zo’n gebeurtenis is het verstandig om voor het eerst of opnieuw te (laten) onderzoeken of misschien een cao van toepassing is geworden. Of dat er voortaan misschien een andere cao moet worden toegepast.
 

Pas bedrijfsinformatie aan
Het aanpassen van uw bedrijfsinformatie is met name goed om (onaangekondigde) onderzoeken door of namens bij cao’s aangesloten partijen te voorkomen of om daarop voorbereid te zijn. Die onderzoeken starten dergelijke partijen namelijk vaak met het checken van bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister. Worden daar de bedrijfswijzigingen doorgevoerd, dan kan dat voor die partijen aanleiding zijn om uw bedrijf(sonderdeel) schriftelijk te benaderen, vanuit de gedachte dat een bepaalde cao van toepassing is. Tenzij u namens het bedrijf(sonderdeel) reageert met informatie die daartoe geen aanleiding geeft. Ook komt het omgekeerde voor: na een splitsing van de bedrijfsactiviteiten kan de tot de splitsing toegepaste cao voor (een deel van) het voorheen ongesplitste bedrijf niet meer verplicht van toepassing zijn. Hierdoor ontstaat de vrijheid om arbeidsvoorwaarden voortaan anders vorm te geven. Ook dan is het zaak om de bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister aan te passen.

 

Tip
Doet zich een relevante wijziging voor bij uw bedrijf? Dan doet u er goed aan om u door uw interne of externe (juridische) bedrijfsadviseur hierover te laten informeren. Dit is vooral gewenst bij nieuwe bedrijfsactiviteiten en een herstructurering van uw bedrijf. Weet of vermoedt u dat een bepaalde cao van toepassing zou kunnen zijn? Ga dan regelmatig na of er wijzigingen of uitbreidingen zijn geweest of gepland in met name de werkingssfeerbepaling(en): de tekst in de cao die omschrijft voor welke bedrijven de cao geldt.