Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

 

De grens waarboven u vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij uw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap zijn uitgezonderd van deze maatregel. Daarna moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die u bent aangegaan voor de woning die u als hoofdverblijf gebruikt en dus niet schulden die u bent aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Tip

Leent u meer dan € 700.000 (niet zijnde eigenwoningschulden) van uw eigen bv? Begin dan tijdig met het aflossen van uw schulden. Eind 2023 wordt de hoogte van uw schulden bij de eigen bv voor het eerst getoetst. Zorg ervoor dat u dan uw schuldenlast hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000.