Met het winstplan kun je beter sturen

Waar gaat je bedrijf naartoe? Veel hangt af van je talent om data en cijfers te kunnen interpreteren. Want als je de verborgen informatie daaruit weet te vertalen naar ‘kengetallen’, dan kun je vervolgens je bedrijf beter sturen. Welke maatregelen moet je nemen en hebben die maatregelen vervolgens het gewenste effect? Joop weet hoe je die stuurinformatie boven water moet krijgen en stelt er jouw winstplan mee samen.

Je winstplan: van kosten per eenheid tot complete branchecijfers

Joop maakt op basis van je bedrijfsresultaten vergelijkingen en zet specifieke kengetallen op. We actualiseren die cijfers ook zodat je ze kunt monitoren. In je winstplan staan bijvoorbeeld:

  • Kosten per producteenheid
  • Kosten/omzet per m2
  • Kostenontwikkeling per periode
  • Productiviteit
  • Liquiditeit
  • Brutomarge
  • Bedrijfslasten per kostensoort t.o.v. de omzet
  • Branchespecifieke kengetallen