Herziening Awf-premie bij meer-uren

 

Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is, betaal je de lage Awf-premie (in 2022: 2,7%). Deze lage premie moet je soms met terugwerkende kracht herzien naar de hoge premie (in 2022: 7,7%) via een correctiebericht. Dat is onder andere het geval als jouw werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% aan meer uren verloond krijgt, dan contractueel voor dat jaar met hem of haar is overeengekomen. Deze zogenoemde 30%-herzieningssituatie werd vanwege corona in 2020 en 2021 opgeschort. Maar sinds 1 januari 2022 is deze herzieningssituatie weer in werking getreden.

Lichtpunt

Je kunt totdat nieuwe regelgeving in werking treedt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreiden, zonder dat dit een tweede arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst wordt. Dit betekent ook dat je over alle uren van deze arbeidsovereenkomst de lage WW-premie mag blijven afdragen. Vanaf het moment dat de nieuwe regelgeving ingaat – waarschijnlijk per 1 januari 2023 – ben je gedurende een tijdelijke urenuitbreiding wel de hoge WW-premie verschuldigd.

Al hoge WW-premie betaald?

Heb je vanaf 2020 al de hoge WW-premie betaald vanwege de tijdelijke uitbreiding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of omdat je een tweede arbeidsovereenkomst hebt gesloten? Dan kan je de hoge WW-premie met terugwerkende kracht corrigeren.