Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

 

Niet alle incassobureaus houden zich aan de regels. Zij kunnen er nare praktijken op nahouden om u te laten betalen. Maar daar komt binnenkort verandering in met de inwerkingtreding van een nieuwe wet, die door Tweede en daarna door de Eerste Kamer is aangenomen. Incassobureaus moeten zich dan laten registreren en hun incassowerkzaamheden moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij vakmanschap leveren, een klachtenregeling hebben en heldere informatie verstrekken aan schuldeisers én mensen met schulden. Bureaus die voldoen aan de gestelde eisen, worden ingeschreven in het incassoregister dat openbaar wordt en gratis raadpleegbaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Ook komt er toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Belang schuldeisers

Naast de bescherming van mensen met schulden, hebben ook schuldeisers baat bij de nieuwe wetgeving, omdat zij dan niet meer te maken kunnen krijgen met incassobureaus die slecht werk leveren. Schuldeisers hebben behoefte aan goed contact met het incassobureau. Het is belangrijk dat zij een duidelijk overzicht hebben van de werkzaamheden die het incassobureau verricht in opdracht van hen.

Tip

Betaal niet zomaar als er een dreigende incassobrief op uw deurmat valt, maar laat u hierbij goed voorlichten en adviseren door een advocaat.