Sinds 2015 kunnen opdrachtgevers via goedgekeurde modelovereenkomsten zekerheid krijgen voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De geldigheidsduur van deze modelovereenkomsten is in beginsel vijf jaar. Inmiddels zijn dus de nodige modelovereenkomsten verlopen. Is dat het geval, dan zal de Belastingdienst die overeenkomsten op 1 oktober 2022 verwijderen van zijn website. De andere overeenkomsten worden verwijderd zes maanden na de geldigheidsdatum. De verwijderde overeenkomsten worden wel bewaard, zodat ook na de verwijdering verlenging kan worden aangevraagd.

Verlenging aanvragen

Maakt u gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst, controleer dan de geldigheidsduur van deze overeenkomst. Dit vindt u op de downloadpagina van elke modelovereenkomst. Daarop staat ook de datum vermeld waarop de Belastingdienst de overeenkomst verwijdert. Is uw goedgekeurde overeenkomst verlopen, dan heeft u geen zekerheid bij het afsluiten van zo’n overeenkomst. Maar verlenging is mogelijk, ook van verwijderde overeenkomsten. Verlenging kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst door de opsteller van de overeenkomst. Bent u alleen gebruiker van de overeenkomst en is deze verlopen of verloopt deze binnenkort? Dan doet u er verstandig aan om de opsteller tijdig te vragen om een verlengingsverzoek in te dienen. Dat kan per e-mail naar modelovereenkomst@belastingdienst.nl waarbij de modelovereenkomst die moet worden verlengd, wordt meegestuurd. De e-mail moet daarnaast de volgende gegevens bevatten:

  • nummer en datum van de te verlengen modelovereenkomst;
  • in een bijlage de tekst van de te verlengen modelovereenkomst, eventueel met wijzigingen;
  • de naam, het telefoonnummer en de RSIN of het btw-identificatienummer van de opsteller.

De opsteller krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst. Binnen acht weken ontvangt hij of zij bericht over het verlengingsverzoek.

Tip
Als alternatief voor de verlopen modelovereenkomsten voor branches of beroepsgroepen kunt u ook gebruikmaken van een algemene modelovereenkomst.