Als u een achterstand heeft op de betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld, dan hebt u hierover waarschijnlijk een of meerdere brieven ontvangen van de Belastingdienst met mogelijk bijgevoegd een schuldenoverzicht en een overzicht van uw betalingen op de betalingsregeling vanaf september 2022. De Belastingdienst roept u in de brieven op om in actie te komen door bijvoorbeeld alsnog gebruik te maken van de versoepelingen van de betalingsregeling of om hulp te zoeken.

 

Versoepelingen

Hebt u een in de kern gezond bedrijf, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te voldoen. Ook kunt u een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden aanvragen. Hebt u een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000? In dat geval kunt u deze schuld onder voorwaarden ook aflossen in maximaal 7 jaar in plaats van 5 jaar. U dient hiervoor een verzoek in bij de Belastingdienst, waarin u onderbouwt waarom u niet in 5, maar wel in 7 jaar uw coronabelastingschuld kunt aflossen. Een belangrijke voorwaarde om deze versoepelingen te kunnen benutten, is dat u vanaf 1 oktober 2022 steeds aan uw reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) hebt voldaan.

 

Hulp bij schuldsanering

Als u niet (meer) aan de voorwaarden van de betalingsregeling kunt voldoen en u en/of uw bedrijf kampt met een te hoge schuldenlast om op termijn levensvatbaar te zijn, dan zit er niets anders op dan om de schulden te saneren. Dat kan door 1-op-1 afspraken te maken met uw schuldeisers. Een nadeel van deze vorm van sanering is dat vaak een deel van de schuldeisers niet zal willen meewerken, of alleen wil meewerken als alle schuldeisers meewerken. Een andere optie zou dan een WHOA-schuldsaneringstraject kunnen zijn, waarbij de niet-welwillende schuldeisers door een rechter gedwongen kunnen worden om alsnog akkoord te gaan met een schuldsanering. WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord. Ook dit traject is aan regels gebonden. Bovendien kost saneren geld. De schulden zullen soms deels moeten worden afgekocht en er zijn veelal ook specialisten nodig (herstructureringskundige, jurist/advocaat, etc.). Dit betekent dat vaak naar herfinanciering gezocht moet worden. Daarnaast zal uw bedrijf na sanering weer – aantoonbaar! – levensvatbaar moeten zijn. Is dat niet het geval, dan is sanering meestal niet de juiste keuze. Soms kan een sanering worden gevolgd door een bedrijfsbeëindiging. De sanering heeft dan als doel het voorkomen van een faillissement in plaats van de levensvatbaarheid van uw onderneming daarna.

 

Niks doen is geen optie

De Belastingdienst heeft laten weten dat ondernemers die ondanks de brieven geen actie hebben ondernomen, vanaf eind mei beschikkingen kunnen krijgen, waarmee de betalingsregeling wordt ingetrokken. Dit blijft achterwege als u slechts één aflossingstermijn niet hebt betaald, terwijl u wel aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling heeft voldaan. Na ontvangst van de beschikking hebt u nog twee weken de tijd om de betalingsachterstand in te lopen. Daarna begint de Belastingdienst gefaseerd met invorderingsmaatregelen. Het is overigens nog maar de vraag of de soep inderdaad zo heet zal worden gegeten, als die nu wordt opgediend.