Meld achterstallige betalingen

Lever je als mkb-ondernemer aan grote ondernemingen die te laat betalen? Je kunt dit anoniem melden bij het Meldpunt achterstallige betalingen dat nog tot en met 26 januari openstaat. Op grond van de uitkomsten wordt bepaald of het instellen van een permanente toezichthouder nuttig is.

Verandering op komst

Inmiddels is vorig jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarin de betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemers wordt beperkt. Grote ondernemingen kunnen in de toekomst ten hoogste nog een betaaltermijn van 30 dagen afspreken in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen. Nu kunnen zij nog een betalingstermijn van 60 dagen afspreken. De verkorting van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen wordt – één jaar na het tijdstip waarop de wet in werking treedt – van toepassing op overeenkomsten die op dat tijdstip bestaan.