Benut coronakredietfaciliteiten

De coronasteunpakketten zijn weliswaar deels stopgezet, maar u kunt nog wel gebruikmaken van de coronakredietregelingen. Wellicht kunt u zo uw liquiditeitsbehoefte nog financieren. De voorwaarden van deze regelingen zijn financieel interessant. Hierna gaan we kort in op het TOA-krediet, het Corona-overbruggingskrediet, het Klein Krediet Corona (KKC), de Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C) en de GO-regelingen.

TOA-krediet

Het krediet in het kader van het Time-Out-Arrangement (TOA-krediet) is een doorstartkrediet voor mkb-bedrijven. U kunt met deze kredietfaciliteit uw bedrijf tijdelijk stopzetten om zo de mogelijkheden te onderzoeken voor het voorkomen van een faillissement via de Wet homologatie van een onderhands akkoord (WHOA). U kunt het TOA-krediet dan ook krijgen als u een WHOA-akkoord hebt met uw schuldeisers, zodat u weer gezond kunt worden. Het krediet van maximaal € 100.000 is dus bestemd voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. U kunt de lening gebruiken voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van uw bedrijfsactiviteiten. De uitvoering is neergelegd bij Credits. U krijgt naast het doorstartkrediet ook 12 maanden gratis coaching om uw bedrijf weer op de rails te krijgen.

Corona-overbruggingskrediet

Een andere kredietfaciliteit die u via Credits kunt benutten, is het Corona-overbruggingskrediet. Dit is een microkredietfaciliteit van maximaal € 25.000 voor ondernemers om de coronacrisis te overbruggen. De looptijd is maximaal 4 jaar, waarbij u tijdens de eerste zes maanden niet hoeft af te lossen. De rente bedraagt in het eerste jaar 2%, daarna 5,75%. U kunt na het eerste jaar boetevrij aflossen.

Klein Krediet Corona (KKC)

De overheid staat met de garantieregeling het Klein Krediet Corona (KCC) voor 95% borg voor de leningen van financiers aan in Nederland gevestigde mkb-bedrijven met een kleine financieringsbehoefte (minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000). Om voor deze faciliteit in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • omzet vanaf € 50.000;
  • voldoende winstgevend zijn geweest voor de coronacrisis;
  • op 1 januari 2019 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Om van de KKC-regeling gebruik te maken meldt u zich bij uw kredietverstrekker. Alleen geaccrediteerde kredietverstrekkers kunnen de KKC aanbieden. Zij moeten de aanvraag voor het KCC-krediet uiterlijk 31 december 2021 hebben ingediend. De kredietverstrekker mag maximaal 4% van het kredietbedrag aan kosten aan u in rekening brengen. Daarnaast betaalt u eenmalig 2% premie aan de overheid. De maximale looptijd van het KKC is 5 jaar.

Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)

Hebt u een mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief, maar bent u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? In dat geval kunt u tijdelijk onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C). Zo is de looptijd verruimd naar 4 jaar, waarbij bij een looptijd van 2 jaar een provisiepercentage geldt van 2% en bij een looptijd vanaf 2 jaar tot 4 jaar 3%. De BMKB-C-regeling staat open tot en met 31 december 2021.

BMKB Landbouwkredieten

Hieronder vallen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) en de verruimde BL-C-regeling. Met de BL-C-regeling kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen. De maximale looptijd van de BL-C-regeling is vier jaar en u kunt het krediet lineair aflossen. U moet hier uiterlijk 2 jaar na de start van het krediet mee beginnen. De provisie bedraagt tussen 0,50% en 0,75% voor starters of overnemers en tussen 1,5% en 2,25% voor de overige bedrijven. De overheid staat borg voor 70% van het verstrekte overbruggingskrediet. Als u gebruik wilt maken van deze kredietfaciliteiten, wendt u zich tot uw financier. Uw bank of andere financier moet de aanvraag indienen bij de RVO. Beide regelingen kunnen nog tot 31 december 2021 worden aangevraagd.

GO-regelingen

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is bedoeld om uw bedrijf te voorzien van werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te kunnen doen. De overheid staat garant voor maximaal 50% van de (niet achtergestelde) lening. De GO-regeling is geopend tot 1 juli 2023.

U kunt door de coronacrisis vaak niet eenvoudig aan een banklening komen. Om dit toch mogelijk te maken is de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) opengesteld. Zo kan uw bedrijf toch beschikken over werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te doen. De overheid staat garant voor maximaal 90% van de (niet achtergestelde) lening aan een mkb-bedrijf en voor maximaal 80% van een lening verstrekt aan een grote onderneming. De leningen en garanties hebben een looptijd van 6 jaar en bedragen minimaal € 1,5 miljoen per onderneming. De maximumlening bedraagt € 150 miljoen (GO- en GO-C-regeling samen). De GO-C-regeling staat open tot 31 december 2021.