Veel organisaties ontvangen een brief met een verplichting tot het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de arbeidsrisico’s van het bedrijf in kaart. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s te beheersen. De vraag is of de verplichting tot het opstellen van een RI&E ook geldt voor u als dga en enig werknemer van uw bv?

Werkgever volgens Arbowet

De Arbowet is van toepassing op werkgevers. De eerste vraag die u dus moet beantwoorden is of u onder de definitie valt van een werkgever – en daarmee onder de werking van de Arbowet. In de Arbowet kan er in de volgende twee situaties worden gesproken van een werkgever:

  1. Mensen verrichten op basis van een arbeidsrechtelijke aanstelling werk in de onderneming.
  2. Er is iemand ter beschikking gesteld aan de werkgever voor het verrichten van arbeid. Denk aan een ingehuurde arbeidskracht.

In beide situaties geldt dat er een verplichting is om een RI&E op te maken. Stel nu dat uw partner meewerkt in uw bv. Hij of zij valt in dat geval – ondanks dat hij of zij niet sociaal verzekerd is – toch onder de verplichtingen van de Arbowet. Uw partner werkt namelijk onder uw gezag. Op grond van deze verdere uitbreiding van het werkgeverschap geldt u hier als werkgever voor de Arbowet. Voor uw partner geldt een RI&E-verplichting. In dit kader is het dus altijd belangrijk om scherp te kijken naar de situatie: wordt er gewerkt als zelfstandige of onder gezag?

Werken als zelfstandige of onder gezag?

U als dga die als enige in de bv werkt, wordt gezien als een zelfstandige en hoeft dus geen RI&E te maken. Zodra u met één of meerdere werknemers werkt, wordt u voor de Arbowet gezien als werkgever. In die situatie moet er voor de werknemers een RI&E worden opgemaakt. De wet breidt het werkgeverschap uit in het geval er niet voldaan wordt aan de twee hiervoor genoemde situaties, maar er wel ‘onder gezag van’ de dga wordt gewerkt.

Kortom, werkt er in uw bv naast u als dga nog een andere persoon (of wordt deze persoon verloond), al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst? Dan geldt de RI&E-verplichting op grond van de Arbowet.