Hoewel de zelfstandigenaftrek de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, is het nog steeds een belangrijke aftrekpost voor u als ondernemer. Om voor de aftrek in aanmerking te komen moet u voldoen aan voorwaarden. Zo moet u ten minste 1.225 uren hebben besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming. Tot deze werkzaamheden kunt u ook rekenen de reistijd en tijd besteed aan acquisitie. Deze werkzaamheden zijn ook (in)direct gericht op de zakelijke belangen van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website van uw onderneming en het verzorgen van de administratie. De aan uw onderneming bestede uren kunt u aantonen met een urenstaat. Het is verstandig om de uren zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden zijn verricht vast te leggen in de urenstaat. Het veel later opstellen wordt in de rechtspraak regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is.

Naast het minimumaantal uren dat u aan werkzaamheden voor uw onderneming moet hebben besteed, is er nog een voorwaarde waar u aan moet voldoen om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken: het grotendeelscriterium. Dit criterium schrijft voor dat u meer dan de helft van uw werktijd moet hebben besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming. Dit criterium kan met name roet in het eten gooien als u een onderneming drijft naast een dienstbetrekking.

 

Let op

Het grotendeelscriterium geldt niet als u in een van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.