De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (bronbelasting en solidariteitsbijdrage) wordt vanaf 2024 anders berekend. De basis voor de belastingrente is de ECB-rente voor basisherfinancieringstransacties op 31 oktober van het voorafgaande jaar, vermeerderd met 5,5% procentpunt en afgerond op een halve procentpunt. Bovendien geldt een minimum van 5,5%. Op grond van deze gewijzigde berekeningswijze is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%.

Tip

Uw bv kan met belastingrente te maken krijgen, als zij vennootschapsbelasting moet bijbetalen. Dit kunt u voorkomen door een reële inschatting te (laten) maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting en de voorlopige aanslag daar op te laten aanpassen.