Lang waren de fiscale gevolgen van een verkoop van een woning tegen de (lagere) WOZ-waarde aan bijvoorbeeld kinderen onduidelijk. Daar is een einde aan gekomen. In de toelichting bij het aangiftebiljet staat nu nog vermeld dat de schenkbelasting is verschuldigd over het verschil tussen de (lagere) koopsom en de werkelijke waarde. Staatssecretaris Van Rij heeft onlangs bevestigd dat dit onjuist is en dat bij de berekening van de schenkbelasting inderdaad uitgegaan moet worden van de WOZ-waarde. De verschuldigde schenkbelasting wordt dus berekend over het verschil tussen de koopsom en de (vaak lagere) WOZ-waarde.

Tip

Heeft u een woning met een WOZ-waarde die veel lager is dan de werkelijke waarde? Overweeg dan uw woning tegen de WOZ-waarde te verkopen aan uw kinderen. Uw kinderen zijn dan geen schenkbelasting verschuldigd. Vraag uw adviseur nog wel naar mogelijke andere (fiscale) gevolgen van een verkoop van uw woning.

Verkoop gevolgd door kwijtschelding

Verkoopt u de woning en scheldt u vervolgens (een deel van) de koopsom kwijt? Dan bestaat de schenking uit de kwijtschelding. Op kwijtscheldingen ziet het WOZ-waarderingsvoorschrift niet. Alleen als de kwijtschelding meer dan 90% van de koopsom bedraagt, wordt aangenomen dat de woning object is van de schenking. In dat geval wordt wel aangesloten bij de WOZ-waarde.