Als u ongehuwd samenwoont, bent u fiscaal partners van elkaar voor de Successiewet als:

  • u minimaal zes maanden (voor de erfbelasting) of twee jaar (voor de schenkbelasting) met elkaar samenwoont;
  • op hetzelfde woonadres bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen; én
  • een notarieel samenlevingscontract hebt met een wederzijdse zorgverplichting. Deze laatste eis vervalt als u en uw partner tenminste vijf jaar samenwonen.

Maar stel dat een van u beiden wordt opgenomen in een verpleeghuis? De opgenomen partner wordt dan ingeschreven op dat adres. U en uw partner voldoen dan niet meer aan bovenstaande voorwaarden, waardoor de partnervrijstelling voor de erfbelasting (in 2022: € 680.645) en de toepassing van de lage tarieven (10%/20%) zouden vervallen. Om de vervelende uitwerking daarvan te voorkomen, wordt voor deze situatie een uitzondering gemaakt. Daardoor blijft de kwalificatie als fiscaal partner bij opname in een verpleeghuis toch in stand. Tenminste, zolang na het einde van de inschrijving op het gezamenlijk adres ten aanzien van geen van u beiden een derde persoon als partner wordt aangemerkt.

Tip
Is er sprake van een langdurige opname van uw partner in een verpleeghuis en komt er een nieuwe liefde in beeld? Bedenk dan goed of eventueel samenwonen leidt tot het einde van het partnerschap voor de Successiewet met uw opgenomen partner.