Bezit of gebruikt u een kantoorpand dat groter is dan 100m2? Controleer dan welk energielabel dit pand heeft en hoe lang dit geldig is. Dit kunt u opzoeken op de website EP-online. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze kantoorpanden namelijk minimaal Energielabel C hebben. Is dat dan niet het geval, dan mag het pand niet meer worden gebruikt als kantoor. Voldoet het pand nu niet aan de voorwaarden van dit energielabel, dan heeft de eigenaar van het pand nog maar weinig tijd om maatregelen te treffen. Hij of zij doet er verstandig aan om energieadviseur in te schakelen die een inschatting kan maken van de energiezuinigheid van het kantoor en de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om op 1 januari 2023 te voldoen aan Energielabel C.

Subsidies

Bent u eigenaar van een kantoorpand dat aan deze verplichting moet voldoen? In dat geval is het goed om te weten dat u van verschillende subsidies en stimuleringsregelingen gebruik kunt maken. U moet hierbij onder meer denken aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de Subsidie stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast zijn er soms regionale of lokale subsidies beschikbaar.

Financiering verduurzaming

Moet u verduurzamingsmaatregelen treffen om te voldoen aan de verplichting per 1 januari 2023, dan heeft u voor deze investeringen mogelijk behoefte aan financiering. Weet dan dat banken en vastgoedfinanciers steeds vaker hogere eisen dan Energielabel C stellen. Dat kan ook van belang zijn als u een pand wilt kopen. Welke investeringen zijn er op middellange termijn te verwachten om straks ook aan de vereisten voor een financiering te kunnen voldoen? Is dit wel rendabel en wat zijn de beste manieren om de financiering te regelen? Mocht u behoefte hebben aan advies, vraag een financieringsspecialist om u verder te helpen.

Belang huurders

Bent u huurder van een kantoorpand, dan heeft u natuurlijk belang bij het tijdig voldoen aan deze verplichting. Het pand mag anders vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Om eenvoudig te bepalen of uw kantoorpand aan de verplichting moet voldoen, heeft de RVO een handige beslisboom gemaakt.

Tip
Gaat u dit jaar een kantoorpand huren of uw huidige huurcontract verlengen, maak dan met de verhuurder afspraken over het voldoen aan deze verplichting en over de gevolgen als niet tijdig aan deze verplichting is voldaan.