Jubelton al in 2023 omlaag

 

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 27.231. Daartoe wordt op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij het Belastingplan 2023. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. De jubelton kan ook door anderen dan de ouders worden geschonken. Niet iedere begiftigde kan echter van deze vrijstelling gebruikmaken. De begiftigde (of zijn/ haar partner) moet namelijk ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.

Tip
Overweegt u om uw (klein)kind financieel te ondersteunen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dit jaar is het laatste jaar, waarin de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan worden geclaimd.