Stand van zaken herstel box-3-heffing

 

De box-3-heffing moet over het werkelijk rendement van de vermogensbestanddelen worden geheven, besliste de Hoge Raad eind vorig. Daarmee moet er een einde komen aan de bestaande heffingsmethodiek van box 3 (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) en moet aan belastingplichtigen rechtsherstel worden geboden over de jaren 2017 – 2022. Voor de toepassing van dit rechtsherstel heeft het kabinet gekozen voor een forfaitaire spaarvariant. Deze variant biedt compensatie van de box-3-heffng over de spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen ongewijzigd blijft.

Wie wordt er gecompenseerd?

Het kabinet compenseert voorlopig alleen belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde IB-aanslagen 2017-2020 en belastingplichtigen van wie de aanslagen over deze jaren op 24 december 2021 (datum Hoge Raad-uitspraak) nog niet onherroepelijk vaststonden of aan wie nog geen aanslag was opgelegd. Behoort u tot de groep die tijdig bezwaar heeft gemaakt, dan krijgt u uiterlijk voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel. Vanaf medio september 2022 wordt gestart met het herstel van de aanslagen 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden.