Premievordering pensioenfonds met terugwerkende kracht

 

Als een pensioenfonds een onderneming op het spoor komt die zich aan verplichte aansluiting heeft onttrokken, kan het pensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremies vorderen van die onderneming. Dit is inmiddels wel duidelijk. Maar hoever gaat die terugwerkende kracht dan? Je hoort vaak dat die is begrensd op vijf jaar. Pensioenfondsen kunnen ook verder teruggaan, zeker als er sprake is van onrechtmatig handelen door de werkgever. De reden: het ligt op de weg van de werkgever om zich vanaf het eerste moment te melden bij het pensioenfonds.

Tip

Laat periodiek controleren of de activiteiten van uw onderneming niet onder een verplicht pensioenfonds vallen. Met name bij een tussentijdse wijziging van activiteiten is een check op z’n plaats.