Spreiden investeringen voor meer KIA

Het is ook zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2021 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2022. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.400 en € 59.170, dan krijgt u hierover 28% KIA. U kunt voor een totale investering tussen € 59.170 en € 109.574 een vast bedrag claimen van € 16.568. Voor investeringen van in totaal tussen € 109.574 en € 328.721 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 328.721 krijgt u geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaren is dan dus vaak voordeliger.