Eind maart 2023 besliste de Hoge Raad dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo niet als zelfstandige ondernemers maar op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren voor hun opdrachtgever. De Hoge Raad woog bij de beoordeling van de arbeidsrelatie de volgende drie elementen af:

  1. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren;
  2. De aan- of afwezigheid van werkgeversgezag?
  3. De verplichting loon te betalen.

Deze elementen zijn ook verwerkt in de modelovereenkomsten die de Belastingdienst hanteert bij het bepalen of u als opdrachtnemer zelfstandig ondernemer bent of werkt op basis van een arbeidsovereenkomst met uw opdrachtgever. Gebruikt u een modelovereenkomst en werkt u conform de afspraken in deze overeenkomst? Dan mag u ervan uitgaan dat u als zelfstandige werkzaam bent voor uw opdrachtgever.

De Belastingdienst heeft echter uit de uitspraak van de Hoge Raad geconcludeerd dat er bij vrije vervanging toch sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarom is besloten op per 1 januari 2024 de goedkeuring van de modelovereenkomsten waarin vrije vervanging is opgenomen, deels in te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ‘Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag en vrije vervanging (FNV Zelfstandigen) – 9052124269-3’. Deze modelovereenkomst is deels gebaseerd op vrije vervanging. Volgens de Belastingdienst vervalt dat deel van de goedkeuring met ingang van 1 januari 2024. De goedkeuring voor het werken buiten loondienst op basis van ‘geen werkgeversgezag’ blijft gelden. Wordt er dus gewerkt zonder werkgeversgezag, dan is werken buiten loondienst nog steeds mogelijk. Is dat niet het geval? Dan moet u dus de afspraken vóór 1 januari 2024 aanpassen.

Actiepunt

Vaak zijn managementovereenkomsten gebaseerd op deze modelovereenkomst met als doel de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen te voorkomen. Deze overeenkomsten moeten dus mogelijk worden aangepast. Laat uw adviseur tijdig controleren of u uw overeenkomst moet aanpassen.