Nieuwe subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmateriaal

 

Op 9 mei 2022 gaat het loket open van de nieuwe Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) Retrofit. Deze subsidieregeling is bedoeld om de stikstofuitstoot in de bouw terug te dringen. Bouwbedrijven in Nederland die hun bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen emissiearm of zelfs emissieloos (laten) maken, kunnen voor de ombouwkosten subsidie krijgen. Het subsidiebedrag bedraagt voor het mkb maximaal 50% (andere bedrijven 40%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig. Het maximale subsidiebedrag per ombouw bedraagt € 300.000.