De afschrijving op een pand in eigen gebruik is beperkt. U kunt op dit pand nog maar afschrijven tot de WOZ-waarde. Vorig jaar kon u in de inkomstenbelasting over een dergelijk bedrijfspand nog afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde van het pand. De nieuwe afschrijvingsmethode is dezelfde als geldt voor ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Tip

Heeft u een pand in eigen gebruik al vóór 2024 tot uw ondernemingsvermogen of resultaatvermogen gerekend én daarover vóór 2024 nog geen 3 volledige boekjaren afgeschreven? Dan mag u in de resterende jaren van die 3 boekjaren nog volgens de oude regels afschrijven op dat pand.