Uw werknemers kunnen u sinds 1 augustus jl. verzoeken om beter voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een verzoek om een voorspelbaarder rooster of een contract voor onbepaalde tijd. Dit recht is een uitbreiding op het bestaande verzoekrecht van werknemers om wijziging van de arbeidsduur, werktijden of werklocatie en is vooral relevant voor werknemers met flexibele arbeidscontracten, zoals oproepkrachten en medewerkers met een min/max-arbeidscontract. Zij kunnen u bijvoorbeeld vragen om (duidelijkere) regels voor de werkverdeling als er een pool is van flex-medewerkers. Het nieuwe verzoekrecht geldt met onmiddellijke ingang en voor werknemers die op of na 1 augustus 2022 minimaal 26 weken in dienst zijn. Hebt u 10 of meer werknemers? Dan moet u binnen 1 maand op het verzoek reageren, anders binnen 3 maanden. Reageer op tijd! Bent u te laat of reageert u niet, dan wordt u geacht het verzoek te hebben ingewilligd!

Bij de beoordeling van een verzoek om meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gelden voor u geen normen of criteria waaraan u het verzoek moet toetsen. U hebt de vrijheid om het verzoek af te wegen, maar ook om het (snel) af te wijzen, voorzien van enige onderbouwing.

Tip
Geef de reactie op het verzoek niet (alleen) mondeling, maar (ook) schriftelijk, per brief of e-mail. Uiteraard voorzien van een datum, om discussie over de tijdigheid te voorkomen. Als werkgever kunt u het verzoek al tegenhouden door een reactie te geven waaruit blijkt dat u het verzoek niet inwilligt, met vermelding van reden. Daarbij is het zinvol om steekhoudende – en voor de werknemer begrijpelijke en acceptabele – tegenargumenten te noemen. Dit voorkomt uitvoerige discussies of slepende kwesties.

Oproepen beperkt

Hebt u medewerkers met flexibele arbeidscontracten, zoals oproepkrachten en medewerkers met een min/max-arbeidscontract? In dat geval is nog een andere wijziging voor u van belang. Het is bij dit soort contracten namelijk niet meer mogelijk om de werknemer op elk moment op te roepen. U moet referentieperioden (dagen en uren) aangeven waarbinnen de medewerker kan worden opgeroepen. Voldoet u hier niet aan, of roept u de werknemer op buiten deze perioden, dan mag de werknemer de oproep weigeren.