Help, mijn opdrachtgever wil niet betalen!

 

Voor aannemers is het belangrijk om goede afspraken te maken met hun opdrachtgevers. Een aannemer loopt anders het risico dat zijn opdrachtgever stelt dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de uitgevoerde werkzaamheden – en daarom geen betaling verschuldigd is. Deze problematiek deed zich voor in een recente uitspraak van de rechtbank. De betreffende opdrachtgever stelde in deze zaak dat er geen vaste prijs of richtprijs was afgesproken en dat het werk niet juist is opgeleverd. De rechtbank heeft eerst gekeken naar de vraag of er een opdracht is verstrekt, om te beoordelen of de aannemer aanspraak maakt op een betaling.

Uit de feiten en omstandigheden blijkt dat er gedurende het project veel communicatie is geweest over de uit te voeren werkzaamheden. Bovendien zijn er offertes gestuurd. De opdrachtgever heeft steeds zijn akkoord gegeven, waardoor de rechtbank van oordeel is dat de opdracht is verstrekt. Over de prijsafspraak oordeelt de rechtbank dat de opdrachtgever niet afwijzend heeft gereageerd op de offerte of op de factuur. Dat er niet op alle offertes expliciet een akkoord is gegeven, doet hier niet aan af. De opdrachtgever wist immers dat de werkzaamheden in gang werden gezet.

In deze zaak werd voor het vervangen van de meterkasten geen prijs afgesproken, maar er werd wel akkoord gegeven voor deze werkzaamheden. De rechtbank is van oordeel dat er een redelijke prijs verschuldigd is. De werkzaamheden zijn immers opgeleverd en het werk is stilzwijgend aanvaard doordat het pand in gebruik is genomen. Er is ook niet binnen een redelijke termijn geklaagd over de werkzaamheden.

Tip
Heb je cliënten met een aannemersbedrijf? Bespreek met hen dan nog eens het belang om heel duidelijke afspraken te maken met hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld door een offerte op te sturen. De werkzaamheden kunnen starten, zodra hierop een akkoord ontvangen is. Als meerwerk verwacht wordt, is het belangrijk dat je cliënt dit zorgvuldig communiceert met zijn opdrachtgever. Het heeft de voorkeur om dit vast te leggen in een helder, schriftelijk akkoord.