Van een eenmanszaak groeide Schenke Personenvervoer in de Rotterdamse regio uit tot een bedrijf met vijftig chauffeurs in vaste dienst, op dertig wagens in eigen beheer. Schenke verzorgt doelgroepenvervoer, wat in de vervoersbranche vakjargon is voor bijvoorbeeld vervoer van schoolkinderen en van mensen naar en van de dagbesteding. Het meeste van dit werk loopt via een regionale vervoersregisseur, die de opdrachten verstrekt namens bijvoorbeeld gemeenten. Al die ritten elke dag op nieuw coördineren is al een aardig circus, en daar komt de financiële kant nog bij, zoals een plotselinge zakelijke financiering. Schenke vertrouwt daarvoor op Joop. Bart Schenke: “Wij zien de mensen van Joop eigenlijk als collega’s.”

“We krijgen zo’n acht controles per twee jaar. Joop zorgt ervoor dat we geen boetes krijgen.”

“Wij proberen op een veilige en betrouwbare manier mensen van a naar b te brengen,” zegt Bart Schenke over het vak van vervoerder, “in de hoop dat ze vrolijker úit de wagen stappen dan dat ze instapten.” Het tekent Schenkes positieve kijk op het vervoeren van kinderen en mensen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Met een wat serieuzere blik bekijkt Schenke de vele controles waar zijn vervoersbedrijf jaarlijks aan wordt onderworpen. “We krijgen zo’n acht forse controles per twee jaar. Voor het taxikeurmerk worden we jaarlijks gecontroleerd. Dat gebeurt hier op onze locatie. En elke twee jaar melden zich de controleurs voor de CAO, de pensioenen en de Belastingdienst bij Joop.” Over de afwikkeling van deze controles is Schenke helder: “De mensen van Joop zorgen ervoor dat we geen boetes krijgen. We verdienen daardoor de kosten voor Joop ruimschoots terug.”

Joop coördineerde nieuwe bv-constructies en onverwachte financieringsbehoefte voor Schenke
Omdat Schenke Personenvervoer in de loop der tijd groeide van een eenmanszaak naar een bedrijf met vijftig mensen in vaste dienst en tientallen wagens, werd in samenwerking met Joop diverse keren het nodige geherstructureerd. Vervoerscontracten zijn vaak omvangrijk, maar ook eindig, en dan wil je de risico’s hebben ingedamd. Dat regelde Joop, naast andere zaken, met een personeels-bv. En dat is maar één voorbeeld.

Bij het wisselen van een vervoerscontract ontstond bovendien de onvoorziene situatie dat de opdrachtgever van een betalingstermijn van een of twee weken overstapte naar een betalingstermijn die de twee maanden naderde. “Je ziet dan van de ene dag op de andere de liquiditeit in de problemen komen,” zegt Schenke terugblikkend. “Joop heeft toen voor ons ontzettend snel geschakeld om een financiering te regelen waarmee we dit konden overbruggen tot er een betere regeling kwam. We blijven een taxibedrijf, die liggen traditioneel lastig bij banken.”

“We zien de mensen van Joop eigenlijk als collega’s”

Tussen Schenke Personenvervoer en adviesbureau Joop bestaat intensief contact. Zeker in drukke tijden, als er bijvoorbeeld ziekmeldingen zijn of nieuwe collega’s aan boord komen, vindt dat contact bijna dagelijks plaats. “Zeker Joop en Pieternel spreken we wekelijks. Neem alleen al de personeelsadministratie, die Pieternel verzorgt. Daar hebben we continu te maken met nieuwe regels, bijvoorbeeld voor het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pieternel is ontzettend goed in het uitpluizen van die regels als er weer wat verandert, wat elk jaar gebeurt.” Elk kwartaal spreken Schenke en Joop de zaken wat meer strategisch door. “We zien de mensen van Joop eigenlijk als collega’s,” zegt Bart Schenke daarover, “want dat mag je wel zo noemen als je ook weleens persoonlijke zaken bespreekt.”

Extra aandacht van Joop in coronatijd
De jaren 2020 en 2021 vergden extra overleg en rekenwerk door de steunmaatregelen als gevolg van de coronapandemie. Omdat in het tweede kwartaal van 2020 het vervoer vrijwel stil kwam te liggen, maakte Schenke gebruik van de ondersteuning loondoorbetaling en de vaste-lastencompensatie. “We hebben er hard aan gewerkt om ‘in business’ te blijven. Dan moet je voortdurend rekenen en inschatten of je nog altijd in aanmerking komt voor de steunmaatregelen. Als je omzet zich snel herstelt, verandert het bedrag waar je recht op hebt. Daar hebben Joop en wij gezamenlijk op gestuurd.”