Wijzigingen eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.130.000 (in 2021: € 1.110.000) is verlaagd van 0,50% naar 0,45%. Heb je een woning met een WOZ-waarde van € 1.130.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. Je bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.130.000.

Afbouw renteaftrek

De aftrekposten in de hoogste belastingschijf (in 2022: € 69.398) worden geleidelijk verminderd. Dit betekent dat je de hypotheekrente nog tegen 40% (in plaats van 43%) in aftrek kunt brengen. De aftrek wordt volgend jaar verder afgebouwd tot maximaal 37,05%.

Tip

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om de voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval je vorig jaar jouw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor je minder renteaftrek hebt.

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

De regeling waarbij je geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij je inkomen als je geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 31/3% verlaagd. In 2022 is de aftrek beperkt tot 86 2/3%.