Wijziging bij gelijktijdig privégebruik meerdere auto’s

 

Heb je werknemers in dienst die in een auto van de zaak rijden? Je moet dan voor het privégebruik een bijtelling bij het loon tellen. Rijdt een werknemer maximaal 500 kilometer privé in het kalenderjaar, dan kan je de bijtelling achterwege laten. Heeft een werknemer meer dan één auto gelijktijdig ter beschikking, dan pas je in beginsel de bijtelling toe voor elke auto waarmee de werknemer binnen het kalenderjaar jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt. Daarnaast houd je rekening met het aantal rijbewijzen in het gezin van de werknemer. Is de werknemer alleenstaand of is er maar één rijbewijs in het gezin, dan hoef je maar voor één auto bij te tellen. Zijn er twee rijbewijzen in het gezin, dan tel je voor twee auto’s bij. Hoef je niet voor alle auto’s bij te tellen, dan nam je in 2021 de bijtelling van de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde. Sinds 1 januari 2022 tel je in deze situatie bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Tip

Mocht deze situatie zich voordoen in je bedrijf, pas dan de loonadministratie hierop aan.