Op u als werkgever rust de algemene verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De Arbeidsinspectie controleert dit en kan u een (forse) boete opleggen bij een geconstateerde overtreding. Zeker als er sprake is van een ongeval met letsel of erger. Bij de beoordeling hecht de Arbeidsinspectie veel waarde aan de door u gegeven instructies en de wijze waarop u toezicht hebt gehouden. Zo ook in de zaak waarbij een dakdekker die zonder veiligheidslijn zich aan de rand van een dak bevond. De werkgever kreeg hiervoor een forse boete. Maar hij voerde een actief veiligheidsbeleid. Zo werden er regelmatig instructiebijeenkomsten georganiseerd. Voorafgaand aan elke opdracht werd ter plaatse de situatie met de werknemers besproken en er werd ook toezicht gehouden bij het uitvoeren c.q. plaatsen van de veiligheidsmaatregelen. De werknemers ondertekenden ook een verklaring dat deze instructies gegeven waren. Dat de werknemer, zoals vaker het geval zal zijn, zich vervolgens niet hield aan de duidelijke instructies, kwam – gelet op het aantoonbare actieve veiligheidsbeleid – niet voor rekening van de werkgever. De boete was van de baan.

 

Tip

De Arbeidsinspectie hecht bij de beoordeling van uw veiligheidsbeleid veel waarde aan de actieve handhaving daarvan. Zorg dat u dat op orde heeft.