Jubelton ter discussie – wat zijn uw opties?

Inmiddels is bijna iedereen het er wel over eens: de jubelton (€ 105.302 in 2021) is een vrijstelling in de schenkbelasting die de woningmarkt meer kwaad doet dan goed. Ook in de politiek gaan er steeds meer stemmen op om de faciliteit af te schaffen. Daartoe is – mogelijk door de demissionaire status van het kabinet – nog geen voorstel gedaan, maar toch is het verstandig om uw geld gereed te houden als u deze faciliteit nog snel wilt benutten. De schenking moet werkelijk worden voldaan en kan niet plaatsvinden in de vorm van een schuldigerkenning. De begiftigde moet met de schenking immers ook een lening aflossen of uitgaven aan de woning verrichten. Toch zijn er mogelijkheden om de schenking eigen woning met gesloten beurzen te verrichten.

Schenken met gesloten beurzen
Als u als schenker de eigenwoninglening zelf hebt verstrekt, of wanneer u vanuit uw bv een eigenwoninglening hebt verstrekt, kunt u zonder de contanten voorhanden te hebben van de jubelton gebruikmaken. In het eerste geval kunt u uiteraard eenvoudig een kwijtscheldingsbesluit nemen. Met de aanvaarding van de kwijtschelding is de aflossing door de begiftigde een feit. Is er een eigenwoninglening verstrekt door uw bv, dan kunt u een schenking doen en deze voldoen door schuldovername. Ofwel, u neemt een deel van de eigenwoninglening van de begiftigde over ten titel van schenking. Door de schuldovername is de aflossing door de begiftigde een feit.

Actiepunt
Wilt u nog snel de jubelton benutten, maar zijn er geen contanten voorhanden? In de beschreven gevallen kunt u dan toch met die wens uit de voeten.