Vanaf vandaag is het Nationale Hitteplan weer actief, de thermometer stijgt de komende dagen weer tot tropische hoogte. Moet de werkgever daar rekening mee houden?

De Arbowet zegt niets over de maximumtemperatuur waarbij werknemers mogen werken. Over het algemeen geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever moet daar passende maatregelen voor nemen, maar wat is passend?

Het tropenrooster

De meest genoemde optie is het tropenrooster. Hierbij begint de werknemer vroeg (vaak tussen 06:00 / 07:00) om zo het werken op het heetst van de dag te beperken. Maar kan de werkgever dit verplichten? Nee als de werknemer er niet voor te porren is, kan de werkgever dat niet afdwingen. Tenzij de CAO de werknemer verplicht in te stemmen met aangepaste werktijden wegens onwerkbaar weer zoals hitte (CAO Grond, Grond en Infrastructuur).
Het instellen van een tropenrooster moet dus altijd in overleg met de werknemers zelfs na instemming door de OR. De arbeidstijden worden tenslotte in overleg met de individuele werknemer vastgesteld.
Sterker nog sinds begin van deze maand is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze Wet is ook een belemmering op het doorvoeren van het tropenrooster bij werknemers waarmee u geen vaste dagen en/of tijden afgesproken heeft. In deze wet krijgt ook de werknemer met een vaste arbeidsduur, maar zonder duidelijkheid over de werkdagen en werktijden, dezelfde wettelijke bescherming als de oproepkracht. Dit betekent dat uiterlijk vier dagen vóóraf duidelijk moet zijn op welke dagen en tijdstippen de werknemer moet werken. Zegt een werkgever binnen vier dagen af, dan heeft de werknemer alsnog recht op loon.

Wat dan wel?

Wat kan een werkgever dan wel eenzijdig doen om toch aan zijn verplichtingen te voldoen?

 • Zet extra ventilatie neer
 • Pas zonwering toe
 • Bij een pand met plat dak, zorg er dan voor dat dit nat en koel blijft (nat niet mogelijk door dreigend watertekort?)
 • Zorg dat er veel verkoelende drankjes in huis zijn
 • Stel het zware werk uit als dat kan / Stilleggen van de werkzaamheden wegens onwerkbaar weer (mogelijk aanspraak op onwerkbaar weer regeling volgens CAO)
 • Zet apparaten die veel warmte uitstralen zo veel mogelijk uit
 • Zorg ervoor dat werknemers zo kort mogelijk werken
 • Maak de kantine koeler dan normaal
 • Vermijd warme luchtstromen
 • Schrijf aangepaste kleding voor (let op de Arbowetgeving veiligheid gaat voor alles)
 • Maak het tropenrooster mogelijk (keuze voor de werknemer)
 • Zorg voor een beschutte werkplek
 • Het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème bij buitenwerkzaamheden (verplicht in Bouw&Infra CAO en werknemer is verplicht dit te gebruiken)
 • Let op aanvullingen uit de CAO

Maar verlies bij alle opties de ARBO wetgeving niet uit het oog.

Wat is warm?

Dan komt bij u misschien ook wel de vraag boven: Wat is warm? 30 graden plus daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens, dat is warm. Maar wellicht begint de verplichting tot aanpassing al veel eerder voor u als werkgever:

 • Voor (zittend) kantoor werk 30 graden
 • Voor licht ander werk 28 graden
 • Voor intensief werk 26 graden, op voorwaarde dat er wel een voelbare luchtstroom is, ander 25 graden
 • Voor zeer intensief werk 25 graden met voelbare luchtstroom, anders beginnen uw verplichtingen al bij 23 graden.

 

(Geraadpleegde bronnen Rendement, CAO Bouw en infra 2021-2022, Groen, Grond en Infrastructuur 2022-2023)