Eind 2023 komt er een einde aan de mogelijkheid om extra af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Concreet houdt dit in dat u alleen op investeringen die u in 2023 doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, direct al tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus restwaarde mag afschrijven ten laste van de winst. Over het restant moet u regulier afschrijven. Meer afschrijven in 2023 betekent minder belastbare winst, dus minder inkomstenbelasting betalen. Daarmee behaalt u dus een liquiditeitsvoordeel. Ook als u zelf een bedrijfsmiddel voortbrengt, mag u versneld afschrijven over de voortbrengingskosten die u in 2023 maakt. Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden. Ook zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – al vervroegd wordt afgeschreven. Bedrijfsmiddelen die wel kwalificeren moet u uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik hebben genomen.

Deze extra afschrijvingsmogelijkheid geldt ook als uw mkb-onderneming onder de vennootschapsbelasting valt.

Actiepunt

Heeft u nog een investeringsvoornemen? Zorg er dan voor dat u nog dit jaar investeert en maak optimaal gebruik van deze extra afschrijvingskans.