Anticipeer op beperking lenen bij uw bv

Als u samen met uw partner schulden hebt bij uw eigen bv die meer bedragen dan € 500.000, dan wordt vanaf 2023 het meerdere boven de € 500.000 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%. Leent uw bv aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders of die van uw partner, dan geldt de grens van € 500.000 ook voor deze verbonden personen en hun partners. Als zij zelf geen aanmerkelijk belang in uw bv hebben (5% of meer), dan vindt de belastingheffing over het meerdere boven deze € 500.000 bij u plaats. Hebben zij zelf wel een aanmerkelijk belang, dan vindt de heffing bij de lener/verbonden persoon zelf plaats. De fiscus verrekent de box-2-belasting, zodra u aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Eigenwoningschulden

Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Worden deze schulden aangegaan ná 31 december 2022, dan moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder de uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt en dus niet schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Actiepunt

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Eind 2023 vindt de eerste toetsing plaats aan de € 500.000-grens. Zorg ervoor dat u dan uw schuldenlast zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. Dat kan bijvoorbeeld door de lening af te lossen met privémiddelen of door dividend uit te keren. Houd in dit laatste geval wel rekening met 26,9% box-2-belasting. Een andere optie is dat u een deel van de schuld herfinanciert bij een bank. Hebt u vastgoed in privé? Dan zou u kunnen overwegen om dit te verkopen om met de opbrengt uw schuldenlast bij uw eigen bv terug te brengen.